Valkenier zijn en worden vereist een enorme toewijding, kennis en ervaring. Het houden van roofvogels vraagt specialistische kennis en als gevolg daaraan kunnen de vogels nauwelijks aan de verzorging aan anderen worden overgelaten. De training, verzorging en jacht, die grotendeels overdag plaatsvindt, vragen wekelijks veel tijd. Bovendien is het in ons overvolle land niet eenvoudig ruimte te vinden waar met de vogel gevlogen en gejaagd kan en mag worden. De kosten kunnen ook aanzienlijk zijn. Je moet daarbij ondermeer denken aan opleiding, pacht voor jachtveld, aanschaf en verzorging jachtvogel.

Maar mocht je dit er allemaal graag voor over hebben, dan heb je om te beginnen een valkerijakte nodig. Om deze valkerijakte te krijgen moet je eerst twee jaar stage lopen bij twee verschillende mentoren, dit zijn valkeniers die al heel veel ervaring hebben, en deze mentoren moeten in het bezit zijn van een valkeniersakte. Natuurlijk moeten ze jagen met één van de twee toegestane jachtvogels. Over deze twee jaar stage moeten stageverslagen worden geschreven, en deze dienen ondertekend te worden door de mentoren. Tijdens deze stagejaren moeten elf punten verplicht aan bod zijn gekomen, en positief worden beoordeeld door de mentoren, namelijk:

* Omgang met jachtvogels. 

* Dragen en zeeg (tam)maken van Jachtvogels. 

* Verzorging van Jachtvogels.

* Aanleggen van tuig, zoals schoenen, bellen, telemetrie.

* Het doden van prooidieren en het slachten hiervan. 

* Aanleren van gewenst gedrag van Jachtvogels. 

* Voorkomen en afleren van ongewenst gedrag.

* Vinden en terug vangen van verloren vogels.

* Het beoordelen van de inzetbaarheid van Jachtvogels. 

* Het werken met fretten. 

* Het gebruik van de loer, fluit en balg.

Nadat de beide mentoren getekend hebben, en deze onderdelen voor voldoende hebben afgetekend, dient de voorzitter van één van de erkende verenigingen het geheel ook nog eens goed te keuren en te tekenen voor gezien. Verder moeten er minimaal zes aspirantenavonden worden bijgewoond, gegeven door één of meer van de verschillende verenigingen. En moet men met succes het theorie-examen Jacht en Fauna beheer hebben gedaan. De stageverslagen gaan samen met de afgetekende stagekaarten naar SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland), waar deze na goedkeuring worden omgezet in een praktijk diploma “jachtexamen voor de jacht met één of meer jachtvogels”. 

Kijk op de site van www.valkerijverenigingen.nl voor de Nederlandse valkerijverenigingen.